کمک های همیاران و داوطلبان2018-08-13T10:54:25+00:00

فرم عضویت داوطلبان در موسسه خیریه بیت المهدی (عج)


مداوم و چند ساعت در هفتهمداوم و یک یا چند روز کامل در هفتهموردی و یا در پروژه بازارچه نوروزی و سال تحصیلی


آموزش و تدریس در موضوعات درسی مختلف (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)آموزش و تدریس در موضوعات هنری، ورزشی و نرم افزاری (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات مشاوره، روانشناسی و مددکاری (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات پزشکی، دندانپزشکی، روانپزشکی و پرستاری (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات طراحی و گرافیک (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات IT و پشتیبانی وب سایت (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات اداری و پیگیری (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات تامین و خرید اقلام مورد نیاز خانواده ها (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)خدمات بسته بندی اقلام مورد نیاز خانواده های تحت پوشش در طرحهای ماه رمضان، شروع سال تحصیلی و عیدنوروزخدمات حمل و نقل و رساندن بسته های اقلام به خانواده های تحت پوشش (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)پروژه های مناطق محروم جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان (توضیحات تان را در بخش بعدی ذکر نمایید.)