اهداف ما

اهداف ما2018-07-24T13:11:41+00:00

اهداف مؤسسه خیریه بیت‌المهدی

  1. شناسایی بهترین پروژ‌ه‌‌های کمک‌رسانی به کودکان نیازمند و محروم و خانواده‌های آنان با نیت رفع موانع رشد سرمایه‌های اجتماعی کشور
  2. تبیین و معرفی پروژه‌های شناسایی شده به اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند در چارچوب سیاست‌های مؤسسه
  3. طراحی و راه‌اندازی سامانه شفاف و هدف‌مند جمع‌آوری کمک‌های افراد خیر و تخصیص منابع جمع‌آوری شده به پروژه‌ها

* مؤسسه در راستای اهداف کلان فوق، سالانه اهداف کمی خود را به صورت سالانه استخراج و پس از تصویب هیأت امنا، مبنای فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

** منظور از «بهترین پروژه‌ها»، «نیازمندی و محرومیت»، «موانع رشد»، «سیاست‌های مؤسسه»، «شفافیت»، «هدف‌مندی» و «تخصیص منابع»، پس از تبیین و تصویب هیأت امنا، جهت اطلاع عموم در همین صفحه منتشر خواهد شد.