اصول و خط مشی2018-06-06T11:16:46+00:00

خط مشی

در جهان امروز رشد فرآیند جمعیت، پیچیدگیهای زندگی امروزی و محدود بودن زمان و منابع دستیابی به جامعه ای سالم و توانمند را همواره با چالش مواجه کرده است. برخی در پیچ وخم های زندگی دچار ناملایمات نا خواسته شده و گروهی دیگر مادرزادی اینگونه به دنیا می آیند. بسیاری از منابع جامعه صرف اطعام در اعیاد و سوگواری ها می شود و بسیاری از نیازمندان از آن بی بهره می مانند .

داشتن جامعه ایی سالم در کنار نظام اقتصادی- سیاسی مناسب، نظام تامین اجتماعی بهینه ای را طلب می کند که آرزوی اکثر کشورهای جهان است.

در راستای رسیدن به جامعه ای آرمانی، کمک به محرومان جامعه در زمینه های گوناگون مادی و معنوی خط مشی کلی این مؤسسه می باشد .

اصول موسسه خیریه بیت المهدی (عج)

موسسه خیریه بیت المهدی (عج) بر اساس اعتقاد به اصول های ذیل، پایه فعالیتش را بنیان گذاشته است: