Loading...
خانه2018-10-06T15:03:20+00:00
0
تعداد پروژه های تکمیل شده
0
تعداد پروژه های در حال اجرا
0
تعداد پروژه های در حال تامین
0
تعداد نیازمندان تحت پوشش
0
تعداد پکیج های غذایی پخش شده

خدماتی که بیت المهدی به مددجویان ارائه میکند

بازارچه خیریه مهر و مهربانی
فروش کفش و کلیه لوازم تحصیلی به نفع دانش اموزان ایتام و نیازمند
کل سود حاصل از خرید شما، صرف حمایت از دانش آموزان بازمانده از تحصیل و نیازمند مناطق محروم جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان میگردد.
شما هم میتوانید در تامین لوازم تحصیلی این دانش آموزان حمایت کنید.
حمایت می کنم

نقش هایی که می توانید در بیت المهدی ایفا کنید: